Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Genel itibariyle sağlık alanındaki çalışmalar koruyucu, tedavi edici (medikal ve cerrahi) ve iyileştirici (rehabilitatif) olarak üç başlık altındadır. 

Sağlığın bozulmasını önlemeye yönelik tüm çalışmalar koruyucudur. Medikal ve cerrahi çözümle sonuçlandırılan çalışmalar tedavi edici kapsamda olup Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığı ise rehabilitatif kapsamdadır.

Günümüz Tıp anlayışı, gelişen ve değişen dünya ihtiyacına yönelerek önleyici ve çözümleyici çareler üretmektedir.  

Günümüz Tıp anlayışı çerçevesinde, kişilerin günlük yaşam kalitesini geri kazanmaları, mesleki yaşamlarına geri dönüş ve sosyal yaşam alanlarında etkin bir şekilde devam edebilmeleri için hastaya özel yaklaşımlarla tedavi programlarını yöneten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün önemi giderek artmaktadır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon); doğuştan veya sonradan oluşan her türlü kas-iskelet sistemi problemlerinin yanı sıra nörolojik hastalıklar, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük durumları gibi akut ve kronik problemleri bütünsel olarak ele alan, tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon süreci, altı yıl süren Tıp fakültesi eğitiminin ardından, ayrıca dört-beş yıl boyunca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana bilim dalında uzmanlık eğitimi almış Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı unvanına sahip Tıp hekimleri teşhisinde, tedavisinde, gözetiminde ve denetiminde yapılmaktadır.   

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, kas -iskelet sistemiyle ilgili hastalıkların tanısını koyar ve tedavi programını planlar. Amacı; hastanın ağrısını azaltmak, fonksiyonel sorunlarını (kas gücü kaybı, eklem hareketi kısıtlılığı, yürüyüş bozukluğu, denge bozukluğu gibi) düzeltmek ve performansı iyileştirmek, hastalık ve yaralanma sonrası gelişen özürlülüğü tedavi etmektir.

Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde dört yıl süren üniversite eğitimlerini tamamlayan Fizyoterapistler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı ile koordineli çalışırlar. 

Fizyoterapistler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekiminin planladığı fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygular ve hastanın fonksiyonel yetersizliklerini düzeltmeye yardımcı olurken, sağlıklı kişilerinde mevcut iyi hallerini daha kaliteli bir hale geçmesine ve sakatlanmalarını önlemeye de çalışır.

Uygulanan Rehabilitasyonda ki amaç; bireyin etkinliği azalan veya kaybolan eylem kapasitesini artırmak, özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, bireyin günlük yaşamda daha bağımsız duruma gelmesini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Antalya Tıp Merkezi olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon merkezimizde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalarımıza, gerekli, etik ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

Antalya Tıp Merkezi olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon merkezimizde; kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisini düzenlemek, kişilerin fonksiyonel kapasitelerini ve günlük aktivite performanslarını üst düzeye çıkararak yaşam kalitelerini artırmak ve bu doğrultuda tüm sistemlere yönelik kapsamlı bir iyileştime programıyla rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet vermekteyiz.

Antalya Tıp Merkezi olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon merkezimiz, yaşam süreci boyunca geçirilmiş çeşitli hastalıklar veya yaralanmalar nedeniyle, vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen eylem kaybı ve eylem kaybı tehdidine karşı, hastaların yaşam kalitesini en üst düzeye taşımayı amaçlanmaktadır. Bu esas göz önünde tutularak hastalarımızın bağımsız hareket güçlerinin geliştirilmesi, ağrılarının en asgari düzeye indirilmesi, hareket kabiliyetinin en yükseğe çıkarılması için çağdaş iyileştirme teknikleri uygulanmaktadır.

Antalya Tıp Merkezi olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon merkezimiz, aşağıda başlıklandırmalar dâhilinde hizmetler sunmaktadır.

Tam, kısmi felçli ve omurilik yaralanmalı hastaların rehabilitasyon (iyileştirme) hizmeti,

Ortopedik Rehabilitasyon(iyileştirme); kırık ve çıkık sonrası iyileştirme, spor yaralanmalarından kaynaklı eksilmenin iyileştirilmesi, menüsküs ameliyatı sonrasında uygulanacak ve protez ameliyatı geçirmiş hastaların iyileştirilmesi gibi alanlarda hizmeti,

Bel ve boyun ağrılarının giderilmesine ve fıtığına yönelik rehabilite (iyileştirme) hizmeti, 

Kas Hastalıkları Rehabilitasyonu(iyileştirme); genetiksel veya sonradan edinilen kas zayıflaması veya gerilemesini engellemek ve/veya geliştirmeye yönelik hizmet,

Kas, tendon ve sinir yaralanmaları sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti,

Eklem sorunlarının engellenmesi ve/veya eklem kısıtlılığının giderilmesine yönelik hizmet,

Romatizmal hastalıklardan kaynaklı güç kaybının artırılmasına yönelik rehabilitasyon hizmet

Romatizmal hastalıkların teşhis ve tedavisi devamında meydana gelebilecek eklem kaslarında meydana gelebilecek kas zayıflığının önlenmesi ve güç kaybının azalmaması uygulanan rehabilitasyon hizmeti.

Nörolojik sorunlardan kaynaklı sorunların rehabilitasyonu hizmeti, 

Kemik erimesi ve bozulmasından kaynaklı eklem hastalıklarının rehabilitasyonuna yönelik hizmet, 

Fibromiyalji sendromu (sırt, boyun, omuzlar ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın kas-eklem ağrısı, yorgunluk, sabah tutukluğu ile devam eden bir kas iskelet sistemi hastalığı) ve miyofasiyal ağrı (bölgesel bir veya birkaç kas grubunda saptanan tetik noktalar ve bu noktaların el yordamı ile ortaya çıkan yansıyan ağrı tablosu ile benzer yumuşak doku romatizması -eklem dışı romatizma- veya bölgesel ağrı)  sendromuna karşı uygulanan Rehabilitasyon,

Skolyoz (omurga eğriliği) tedavisine yönelik rehabilitasyon hizmetlerini 

Antalya Tıp Merkezi olarak uzman doktor ve fizyoterapistlerden oluşan kadromuzla, Doğumsal veya yaşamın belli bir döneminde herhangi bir nedenle kendini gösteren, insan yaşama ölçütünü düşüren, sosyal çevresinden soyutlayan ve özgürlüğünü etkileyen nitelikteki sorunların azaltılması ve yaşam standardını iyileştirmeye yönelik tedavi programları uygulamaya çalışarak sizlere hizmet vermekteyiz.